Cashposters Supermarkt

Nieuwe actie, let op de voorwaarden...


* U ontvangt 10% korting op uw verzekeringspremies bij nieuw af te sluiten verzekeringen. * U ontvangt 20% korting op uw advieskosten bij het tot stand komen van een opdrachtbevestiging voor een nieuwe hypotheek. * De Korting op de advieskosten wordt verrekend op de eindfactuur bij notaris. * Wanneer men enkel een 1e of 2e (niet bindende) adviesgesprek heeft gehad, wat bij Kisters Financiële Diensten altijd kosteloos is, zijn er verder geen kosten verschuldigd en is vanzelfsprekend geen korting van toepassing. * Deze actie is enkel geldig wanneer men kan aantonen dat men beschikt over een gefotografeerd bordje. * Enkel geldig bij aankondiging vóór het 1e adviesgesprek. Ongeldig wanneer er al gesprekken hebben plaatsgevonden. * Op bestaande hypotheken en verzekeringen bij Kisters Financiële Diensten is deze actie niet geldig. Enkel bij nieuw af te sluiten producten.


Geplaatst op: 05-06-2017