Privacy Statement

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Kisters Financiële Diensten, ofwel Kisters Adviesgroep, omgaat met uw gegevens.


Welke gegevens worden door Kisters Financiële Diensten vastgelegd ?
 

Bankzaken

Wanneer u Kisters Financiële Diensten, zelfstandig adviseur van Regiobank, inschakelt voor het regelen, adviseren en beheren van uw bankzaken, leggen wij de volgende gegevens vast :
• Naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
• Legitimatie.
• Aanvraagformulieren en handtekeningen.
• Rekeningafschriften
• KVK uitreksel, Jaarcijfers, IB en andere relevante door u aangeleverde of door bank opgevraagde zaken
• Akte van Erfrecht, Overlijdensakte en andere relevante door u aangeleverde of door bank opgevraagde zaken
• Echtscheidingsstukken
• IBAN-Nummer
• Gespreksaantekeningen
• Alle overige informatie die u aan Kisters Adviesgroep verstrekt

Verzekeringszaken

• Naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
• Legitimatie.
• Aanvraagformulieren en handtekeningen.
• Rekeningafschriften/Facturen
• KVK uitreksel, Jaarcijfers, IB en andere relevante door u aangeleverde of door verzekeraar opgevraagde zaken
• Akte van Erfrecht, Overlijdensakte en andere relevante door u aangeleverde of door verzekeraar opgevraagde zaken
• IBAN-Nummer
• Gespreksaantekeningen
• Schadeformulieren en andere relevante door u aangeleverde of door verzekeraar opgevraagde zaken
• UBO

Hypotheek- en andere Financiële Planningszaken

• Naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
• Legitimatie.
• Aanvraagformulieren en handtekeningen.
• Rekeningafschriften
• Inkomensgegevens/Pensioengegevens
• Klantprofiel, Adviesrapport
• KVK uitreksel, Jaarcijfers, IB en andere relevante door u aangeleverde of door bank opgevraagde zaken
• Akte van Erfrecht, Overlijdensakte en andere relevante door u aangeleverde of door bank opgevraagde zaken
• Alle andere relevante door de bank opgevraagde gegevens ter beoordeling van het dossier
• Echtscheidingsstukken
• Facturen en Notarisstukken
• IBAN-Nummer
• Gespreksaantekeningen

Alle overige informatie die u aan Kisters Adviesgroep verstrekt

Waar gebruikt Kisters Financiële Diensten deze gegevens voor?

Bankzaken
Verzekeringszaken
Hypotheekzaken

Kisters Financiele Diensten gebruikt de gegevens om de bemiddelingsopdracht die u mondeling of schriftelijk aan ons hebt verleend uit te voeren.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt :

• Om de actieve bankrelatie te onderhouden in de breedste zin des woords. Voor het uitgeven van geld, het aanvragen en openen van rekeningen, wijzigen van zaken en andere relevantie diensten
• Om u op de juiste wijze te kunnen adviseren
• Om onze dienstverlening verder te verbeteren en contact met u te houden

Beveiliging en bewaartermijn

Kisters Financiele Diensten zal ervoor zorgdragen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage

U hebt ten alle tijden toegang tot deze gegevens. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Kisters Financiele Diensten, waarna wij u de gegevens zullen aanreiken.

Internet en Cookies

De website van Kisters Adviesgroep maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje waarin informatie kan worden verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites. Een cookie kan ook worden gebruikt om de bezoekerservaring te verbeteren door kleine bestanden tijdelijk op te slaan.
Kisters Adviesgroep gebruikt cookies voor het verzamelen van bezoekersinformatie t.b.v. Google Analytics om zo inzicht te krijgen in de doelgroep en diens interesse voor de rubrieken op de website.

Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door Kisters Adviesgroep.